Impresum

Identifikacioni podaci o prodavcu su:
DANIJELA BRADIĆ PREDUZETNIK PROIZVODNJA KEKSA I KOLAČA DR.BRADO IVANJICA
Pavla Ratkovića 2, 32250 Ivanjica
Mbr.: 57115351
PIB: 103991788

Tekući računi:
285-2101209897450-76  Sberbank Srbija a.d. Beograd
285-2101050000501-24  Sberbank Srbija a.d. Beograd
160-0051400263233-88  Banca Intesa a.d. Beograd
160-0000000421070-97  Banca Intesa a.d. Beograd
160-0000000213703-40  Banca Intesa a.d. Beograd

Telefon: +381 63 698 416