Uslovi korišćenja

Ovi opšti uslovi odnose se na korišćenje internet prodaje preduzetnika DANIJELA BRADIĆ PROIZVODNJA KEKSA I KOLAČA DR.BRADO IVANJICA, na području Republike Srbije, odnosno www.brados.rs. Usluga internet prodaje dostupna je na internet stranici www.brados.rs, u daljem tekstu web sajt. Kupovina putem internet prodavnice, može se koristiti bez naknada za korišćenje, a prema niže navedenim uslovima i pravilima. Ukoliko se odlučite za korišćenje Internet prodavnice, prihvatate obavezu da bezuslovno poštujete i da ste saglasni sa uslovima i pravilima koji su navedeni na internet stranici. DANIJELA BRADIĆ PREDUZETNIK PROIZVODNJA KEKSA I KOLAČA DR.BRADO IVANJICA će obezbediti najbolju ponudu usluga. USLOVI KUPOVINE Postupak i uslovi kupovine/prodaje robe putem internet prodaje, utvrđeni su kroz 3 (tri) faze postupka i to: poručivanje, plaćanje, dostava, povrat/reklamacija robe. Isporučilac poručene robe je proizvođač DANIJELA BRADIĆ PREDUZETNIK PROIZVODNJA KEKSA I KOLAČA DR.BRADO IVANJICA, iz proizvodnih pogona na adresi Pavla Ratkovića 2, 32250 Ivanjica. Svojim Potrošačima putem internet prodaje omogućujemo kupovinu asortimana robe koja se nalazi u ponudi u trenutku isporuke robe. USLOVI PORUČIVANJA ROBE Proizvodi se poručuju elektronskim putem. Pritiskom dugmeta Dodaj odabrani proizvod se dodaje u potrošačku korpu. Roba se smatra poručenom u trenutku kada Kupac/Potrošač prođe celokupan proces poručivanja koji se sastoji od 4 koraka: 1. Unos osnovnih informacija (Ime, prezime, e-mail, telefon, dodatna poruka) 2. Unos adrese 3. Odabir načina preuzimanja 4. Odabir načina plaćanja Na e-mail koji ste se ostavili u formi poručivanja kao Kupac/Potrošač dobićete potvrdu da je porudžbina primljena od strane DANIJELA BRADIĆ PREDUZETNIK PROIZVODNJA KEKSA I KOLAČA DR.BRADO IVANJICA, u suprotnom morate proveriti da li su odabrani proizvodi evidentirani kao kupljeni (nalaze se u „korpi“). Ukoliko ne dobijete potvrdu da je porudžbina primljena, morate ponoviti postupak poručivanja. ROKOVI I NAČIN PLAĆANJA ROBE Kupac/Potrošač se obavezuje da će poručene proizvode platiti DANIJELA BRADIĆ PREDUZETNIK PROIZVODNJA KEKSA I KOLAČA DR.BRADO IVANJICA na jedan od načina plaćanja: gotovinski po isporučenoj robi ili putem uplatnice. Nakon izvršenog plaćanja DANIJELA BRADIĆ PREDUZETNIK PROIZVODNJA KEKSA I KOLAČA DR.BRADO IVANJICA ispostavlja fiskalni račun Kupcima/Potrošačima za kupljene proizvode i vrši isporuku robe prema uslovima definisanim u porudžbini. IZJAVA O KONVERZIJI Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. IZJAVA O PDV-u PDV je uračunat u cenu i nema skrivenih troškove Obaveza zaštite poverljivih podataka o transakciji DANIJELA BRADIĆ PREDUZETNIK PROIZVODNJA KEKSA I KOLAČA DR.BRADO IVANJICA obvezuje se da će čuvati anonimnost (privatnost) svih Kupaca/Potrošača. Poverljive informacije unete u formi za poručivanje se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. IZJAVA O ZAČITI PRIVATNOSTI KORISNIKA U ime DANIJELA BRADIĆ PREDUZETNIK PROIZVODNJA KEKSA I KOLAČA DR.BRADO IVANJICA obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni DANIJELA BRADIĆ PREDUZETNIK PROIZVODNJA KEKSA I KOLAČA DR.BRADO IVANJICA (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. OTPREMA ROBE Poručena roba biće spakovana na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne može oštetiti. Kupac/Potrošač je dužan da prilikom preuzimanja poručene robe, proveri eventualna vidljiva oštećenja i odmah ih reklamira dostavnom radniku koji je robu dostavio, kao i da odbije preuzimanje isporučene robe ukoliko roba ima vidljivih nedostataka. Ukoliko naknadno primeti oštećenja na robi i robu nije vratio dostavljaču, Kupac/Potrošač je dužan da takvu robu ne baca, već da kontaktira zaposlene u online prodavnici kako bi robu preuzeli na osnovu dogovora sa Kupcem/Potrošačem. Prilikom vraćanja robe na ovaj način, Kupac/Potrošač je dužan da dostavljaču vrati i fiskalni račun. Bez fiskalnog računa nije moguće ostvariti povrat robe, zbog primene obrasca N1. NAČIN I ROKOVI DOSTAVE ROBE Sve porudžbine se dostavljaju dostavnim vozilima brze pošte. DANIJELA BRADIĆ PREDUZETNIK PROIZVODNJA KEKSA I KOLAČA DR.BRADO IVANJICA zadržava pravo neisporuke porudžbine u svakom trenutku ukoliko postoji sumnja na zloupotrebu ili kršenje nekog od Uslova i pravila korišćenja, što istovremeno povlači sa sobom brisanje potrošača iz baze Internet prodavnice i onemogućavanje novih porudžbina. DANIJELA BRADIĆ PREDUZETNIK PROIZVODNJA KEKSA I KOLAČA DR.BRADO IVANJICA zadržava pravo neisporuke porudžbine u svakom trenutku ukoliko postoji sumnja da bi isporukom robe mogao biti narušen fizički ili psihički integritet zaposlenih koji vrše isporuku robe. OBEZBEĐENJE SIGURNOSTI KORIŠĆENJA INTERNET KUPOVINE Kao Kupac/Potrošač samostalno odgovarate za sve porudžbine i za eventualnee akcije, koje su poručene pod Vašim ličnim podacima. DANIJELA BRADIĆ PREDUZETNIK PROIZVODNJA KEKSA I KOLAČA DR.BRADO IVANJICA Internet prodavnica koristi „cookie“ isključivo kao identifikator sesije, odnosno „cookie“ sadrži tzv. ‘session id’, kako bi se osiguralo da tokom trajanja sesije webshop prepoznaje i pamti korisnikov pretraživač (browser), a samim tim i korisnika i na taj način omogući kupovinu. INTELEKTUALNA SVOJINA Sadržaj Internet prodavnice DANIJELA BRADIĆ PREDUZETNIK PROIZVODNJA KEKSA I KOLAČA DR.BRADO IVANJICA je zaštićen i navedeni preduzetnik ostvaruje jedinstveno pravo na njegovo korišćenje. Za svako komercijalno korišćenje sadržaja morate obezbediti saglasnost DANIJELA BRADIĆ PREDUZETNIK PROIZVODNJA KEKSA I KOLAČA DR.BRADO IVANJICA putem e-mail adrese bradosproizvodi@gmail.com VREMENSKO VAŽENJE PRAVILA DANIJELA BRADIĆ PREDUZETNIK PROIZVODNJA KEKSA I KOLAČA DR.BRADO IVANJICA može u bilo kom trenutku, da ukine ili izmeni bilo koji od ovde navedenih Uslova i pravila korišćenja internet prodaje. Bilo kakva izmena ili ukidanje Uslova i pravila korišćenja stupa na snagu odmah u trenutku objavljivanja istih na internet stranicama Internet prodavncie. Ako nastavite da koristite web stranice DANIJELA BRADIĆ PREDUZETNIK PROIZVODNJA KEKSA I KOLAČA DR.BRADO IVANJICA Internet prodavnice, nakon što su izmenjeni Uslovi i pravila korišćenja, smatra se da ste prihvatili nove Uslove i pravila korišćenja Internet prodavanice. DANIJELA BRADIĆ PREDUZETNIK PROIZVODNJA KEKSA I KOLAČA DR.BRADO IVANJICA se oslobađa odgovornosti posledica proizašlih iz promena Uslova internet prodavnice. Ukoliko se ne slažete s Uslovima i pravilima korišćenja Internet prodavnice, nakon promene kao Kupac/Potrošač, molimo Vas nemojte koristiti web stranice Internet prodavnice. Molimo Vas obratite se putem e-maila na adresu bradosproizvodi@gmail.com , ili telefonskim pozivom na broj 063698416 ili pismenim putem na adresu DANIJELA BRADIĆ PREDUZETNIK PROIZVODNJA KEKSA I KOLAČA DR.BRADO IVANJICA, Pavla Ratkovića 2, 32250 Ivanjica, radi brisanja vaših podataka iz baze podataka Kupac/Potrošača. Za sva pitanja i primedbe u vezi sa prodajom putem online prodavnice možete nam pisati na e-mail: bradosproizvodi@gmail.com GARANCIJA Za sve artikle iz naše ponude garancija važi do dana isteka roka upotrebe, utisnutog na deklaraciji proizvoda. Garancija važi od dana kupovine proizvoda do isteka roka upotrebe, što se potvrđuje dokazom o kupovini. Davalac garancije garantuje da je proizvod propisanog kvaliteta i bezbedan za humanu ishranu. Davalac garancije garantuje da proizvod propisanog kvaliteta i da će biti upotrebljiv do isteka roka za upotrebu ukoliko potrošač/kupac bude proizvod držao u skladu sa datim uputstvom za držanje proizvoda. REKLAMACIJA Kupac/Potrošač ima pravo na izjavljivanje reklamacije Prodavcu i to elektronski na e-mail adresu: bradosproizvodi@gmail.com, ili putem telefona na broj: 063698416. Reklamacija je moguća kada su ispunjeni sledeći uslovi: • isporuka robe koja nije poručena • isporuka robe koja nije saobrazna robi koja je poručena • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu ( skriveni nedostaci) Kupac/Potrošač je dužan da odmah po prijemu pregleda isporučenu robu te da o svim eventualnim nedostacima odmah obavesti dostavljača ili Prodavca u skladu sa gore navedenim podacima. Kako bi potrošač ostvario pravo na izvršenje reklamacije, neophodno je da pri predaji nesaobraznog proizvoda priloži i račun kojim se potvrđuje kupovina proizvoda koji se reklamira. Uz to potrebno je navesti razlog reklamacije proizvoda kako bi se olakšala i ubrzala provera nesaobraznosti proizvoda. Podaci o razlogu reklamacije, načinu rešavanja, kao i o samom proizvodu se unose u obrazac „Reklamacioni list“. Uslovi ostvarivanja prava na reklamaciju odnose se i na pravna lica kao Kupce proizvoda DANIJELA BRADIĆ PREDUZETNIK PROIZVODNJA KEKSA I KOLAČA DR.BRADO IVANJICA s tim da se razlozi reklamacije odnose samo na vidljive i skrivene nedostatke na poručenoj robi i ne obuhvataju nesaobraznost proizvoda. Prilikom prijema proizvoda na reklamaciju jedan od primeraka obrasca potrošač dobija kao dokaz predaje proizvoda na reklamaciju. DANIJELA BRADIĆ PREDUZETNIK PROIZVODNJA KEKSA I KOLAČA DR.BRADO IVANJICA je dužan da se izjasni na zahtev Potrošača u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, kao i da prihvaćenu reklamaciju reši u roku od 15 dana. Reklamacija koju podnose pravna lica kao Kupci se ne uvažava ako proizvod nije u originalnoj ambalaži. Ako je greška nastala usled nesavesnog postupanja potrošača ili ako se ustanovi da je proizvod koji se reklamira proizvod drugog proizvođača (zloupotreba prava), reklamacija se neće uvažiti.