Brados u Dufry shops

Brados u Dufry shops

Kompanija „Dufry“ d.o.o. već preko deceniju posluje u okviru 13 maloprodajnih i 8 ugostiteljskih objekata na Aerodromu „Nikola Tesla“ u Beogradu. Od danas i naši proizvodi će biti deo njihove bogate lepeze.

05. Sep 2018 08:38:09